Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksInternal Audit

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi KSSUP updated 17 Okt 2023_page_17.jpeg

FUNGSI DAN PERANAN


HAL EHWAL AUDIT DALAMAN

  • PEMATUHAN DAN PRESTASI​
Bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengauditan dan pemeriksaan ke atas Jabatan Jabatan serta Bahagian Bahagian Unit dibawah KSSUP.​

  • PEMANTAUAN DAN URUSTADBIR

Bertanggungjawab dalam urusan logistik dan pengurusan Mesyuarat Jawatankuasa Audit Dalaman ( selaku Urusetia serta penyediaan sokongan penempatan dan lantikan Pengerusi dan Ahli Ahli Jawatankuasa Sebutharga (JKSH) dibawah Jabatan Jabatan KSSUP.